Biosmon Industrial AG

Biosmon INDUSTRIAL AG

Επιπλέον Πληροφορίες

Δοσολογία

2-5:1000

Βάρος

1lt

Συσκευασία

6

Εφαρμογή

Η εφαρμογή γίνεται με ψεκασμό σε δεξαμενές αερισμού των βιολογικών όπου υπάρχει έκλυση υδρόθειου (H2S)